Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2014

natisobie
6626 a79d 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viasamozatrucie samozatrucie
Reposted fromweheartit weheartit viasamozatrucie samozatrucie
Reposted fromdeviate deviate viasamozatrucie samozatrucie
natisobie
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
natisobie
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty

February 27 2014

natisobie
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty

February 21 2014

natisobie
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
natisobie
Reposted fromlifeless lifeless viacytaty cytaty

February 14 2014

natisobie
Reposted fromlifeless lifeless viacytaty cytaty
natisobie
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
natisobie
9971 3578
Reposted fromcytaty cytaty
natisobie
Reposted fromfuckyou fuckyou viacytaty cytaty

February 07 2014

natisobie
Owszem, będzie trudno, lecz czas biegnie szybko... ani się obejrzysz, a znów się spotkamy. Wiem to. Czuję to. Podobnie czuję, jak bardzo ci na mnie zależy i jak bardzo cię kocham. W głębi serca jestem przekonana, że to nie koniec i że powiedzie się nam. Wielu parom się udaje. Zgoda, wielu parom nie udaje, ale one nie mają tego co my.
— Nicholas Sparks – I wciąż ją kocham
Reposted fromrotschopf rotschopf viacytaty cytaty
natisobie
Choć wciąż zasypiam we łzach, zostaję przy Tobie od zawsze tak robię 
— lecz wiem, że któregoś dnia pomyślę o sobie, na pewno to zrobię.
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viacytaty cytaty
natisobie
Zbyt łatwo się w Tobie zakochać.
— babyimdreamin.soup.io
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viacytaty cytaty
natisobie
Nie wiem co robić, gdy ktoś chce ze mną zostać albo próbuje mnie zatrzymać
— trochę Joanny Bator
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viacytaty cytaty
natisobie
 "Boże chcę być z tobą w łóżku, teraz, tu, natychmiast, chcę się z tobą kochać na każdy możliwy sposób. A potem chcę żebyś zasnęła wtulona w mój brzuch."
Reposted fromcountingme countingme viacytaty cytaty
natisobie
Nigdy nie oczekiwałam od Ciebie, abyś był idealny
Chciałam tylko, żebyś był
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
natisobie
-Więc kiedy bywa się razem?
-Nie wiem.Może wtedy, kiedy jest się samemu.I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz,ze nigdy już nie wróci do ciebie.Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko "Sowa córka piekarza"
Reposted fromcytaty cytaty
natisobie
Usiadłem obok, a ona uśmiechnęła się 
Powiedziała „Gdzie byłeś ? Trochę czasu minęło ”
Była zadowolona, że mnie widzi .
Mogłem niemal czytać w jej myślach
Kiedyś bardzo mnie kochała
— jonhy cash
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl